Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura Vilafranca del Penedès

JRC

CASA UNIFAMILIAR

El projecte d’habitatge se situa sobre un solar pla delimitat per les tanques que el rodegen. El client aporta un programa en què totes les peces venen definides tant en planta com en alçària. L’objectiu és ordenar els elements i donar-los proporció, interrelacionar-los entre si i amb l’exterior, i definir així l’habitatge com una única entitat i no com una suma de peces.

La proposta genera un nucli d’escala lineal situat al centre de l’habitatge, un espai que s’obre a les estances i treballa conjuntament amb el pati de llums. Aquest element uneix dos volums, un primer amb els dormitoris i els banys, i un segon amb les zones de dia.

Llegir més

En el volum posterior es genera un doble espai que dona més amplitud a la zona d’estar. El volum integra l’espai d’oficina i tots els accessos a les estances. Aquest treball resol àmpliament la il·luminació i la ventilació.

L’habitatge s’ha construït amb criteris d’eficiència energètica, amb una qualificació energètica A. El treball inclou diverses mesures passives, com l’aïllament de tota la façana, uns tancaments amb altes prestacions tècniques i elements de protecció solar, com les persianes venecianes exteriors.

La casa disposa d’aerotèrmia, que resol la climatització i l’aigua calenta sanitària. Totes les zones tenen terra radiant i ventiloconvectors d’expansió directa per garantir el màxim confort amb el mínim consum.

Client: Privat
Ubicació: Vilafranca del Penedès, Alt Penedès
Data del projecte: 2014
Data de construcció: 2017
Fotografia: Eduard Domingo, Startap