Casa Unifamiliar - projecte arquitectura maçanet
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura maçanet
Casa Unifamiliar - projecte arquitectura maçanet

ACC

CASA UNIFAMILIAR

El projecte se situa sobre un solar en desnivell que permet accedir a nivell pla a la planta soterrani i a la planta baixa. L’habitatge es genera com una seqüència d’espais alineats en què els elements principals es troben al sud, amb grans obertures, i els espais servidors al nord, en un segon pla.

L’habitatge actua com un captador solar que permet un gran estalvi en calefacció a l’hivern; en contrapartida, es configura un voladís que protegeix de la màxima insolació de l’estiu. L’optimització de la climatització passiva de l’habitatge es regula amb unes persianes venecianes exteriors, que permeten ajustar de la forma més eficient la captació solar al llarg de tot l’any.

Llegir més

Els espais servidors tenen unes petites obertures a la part superior que garanteixen la il·luminació i la ventilació naturals. La distribució de les peces i la col·locació estratègica de les obertures generen l’efecte Venturi i garanteixen així una ventilació natural òptima. L’habitatge s’ha construït amb alts criteris d’eficiència energètica. Es tracta d’un treball que inclou diverses mesures passives, com l’aïllament de tota la façana i uns tancaments amb altes prestacions tècniques.

La casa disposa d’aerotèrmia, que resol la climatització i l’aigua calenta sanitària. Totes les zones tenen terra radiant i ventiloconvectors d’expansió directa per garantir el màxim confort amb el mínim consum.

Client: Privat
Ubicació: Maçanet de La Selva, La Selva
Data del projecte: 2018
Data de construcció: 2019