projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio
projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio
projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio
projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio
projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio
projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio
projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio
projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio
projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio
projecte arquitectura obra pública - centre cultural Orio

OKE

CENTRE CULTURAL

La Casa de Cultura d’Orio (Orio Kultur Etxea, OKE) s’insereix en l’emplaçament tenint en compte les  premisses de l’entorn. Seguint una estratègia racional, es construeixen dos volums que articulen i defineixen l’espai públic, dos volums que generen entre si un espai d’accés i d’activitat social.

Dos cossos encreuats guien als accessos en relació amb la plaça i el passeig marítim. L’accés a un vestíbul central de doble alçària s’ofereix com un punt d’unió de les diverses activitats que proporciona l’edifici.

Llegir més

El projecte s’adapta a les diferents necessitats: exposicions, fires, concerts, obres de teatre o inclús congressos i reunions d’empresa. Les sales disposen de sistemes de panells mòbils que permeten canviar les distribucions segons els usos i els accessos. Totes les butaques de l’auditori es poden recollir sota de l’escenari per alliberar espai de platea.

Els materials del projecte venen definits per l’entorn: s’utilitzen materials autòctons com la pedra i la fusta. La pedra com una successió de línies horitzontals; el formigó de color blanc com un cos de grans dimensions, i la fusta com a filtre d’entrada de llum que dona calidesa als espais.

Client: Ajuntament Orio
Ubicació: Orio, Guipúzcoa
Data del projecte: 2011
Col·laboració: Dana Palmada